Hoa

Hoa sử dụng trong những ngày Tết Lào này được xem là điềm may mắn, có hai loại hoa: hoa muồng (bò cạp vàng,hoa hoàng hậu) được người dân cột vào xe và treo trên nhà để cầu may mắn. Còn hoa Champa được người dân kết thành chùm hay cài trên tóc để cầu mong điều phước lành.